СУС в Хювефарма ЕООД

Интегрис Лаб подписа догвор за предоставяне на консултански услуги за внедряване на Система за управление на съдържанието (ECMS) в Хювефарма ЕООД. Интегрис ще управлява целия процес от избор на доставчик до развръщане на системата във всички офиси на компанията по света.