СУК в Биовет АД

Интегрис Лаб ще предостави консултански услуги за избор и внедряване на Система за управление на качеството (EQMS) в Биовет АД.