Кибер учение в МТИТС

Интегрис Лаб (като партньор в консорциум “Кибер Учение 2016”) спечели обществена поръчка в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за провеждане на компютърно подпомагано учение по киберсигурност във ведомството и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него.

“КИБЕР УЧЕНИЕ 2016” ДЗЗД – ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016: GFO_2016_Kiber_uchenie_DZZD

“КИБЕР УЧЕНИЕ 2016” ДЗЗД – ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017: GFO_2017_Kiber_uchenie_DZZD

“КИБЕР УЧЕНИЕ 2016” ДЗЗД – ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2018: GFO_2018_Kiber_uchenie_DZZD