Обучение на Start-ups

Интегрис Лаб предостави експертен лекторски ресурс за провеждане на две обучения по информационни технологии на стартиращи предприемачи от България и Македония по проект ‘Start-up Academy’- Лот 1, реализиран от “Продекта” ЕООД. Целта е чрез теория, демонстрации и самостоятелна работа младите предприемачи да се запознаят с ползите от модерните технологии при стартиране на собствена фирма, които ще допринесат за развитие, разпознаване и конкурентно предимство в бизнеса им. Акценти на обученията бяха:

  • Информационните технологии в бизнеса
  • ИТ инфраструктура и облачни технологии
  • Дигитален маркетинг
  • Системи за фирмено управление и контрол
  • Електронни услуги и електронно разплащане
  • Защита на информационните активи и киберсигурност

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег-ИПП Програма за Трансгранично сътрудничество България – Македония.