Author Archives: Integris

Кибер учение в МТИТС

Интегрис Лаб (като партньор в консорциум “Кибер Учение 2016”) спечели обществена поръчка в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за провеждане на компютърно подпомагано учение по киберсигурност във ведомството и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към него. “КИБЕР УЧЕНИЕ 2016” ДЗЗД – ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016: GFO_2016_Kiber_uchenie_DZZD “КИБЕР УЧЕНИЕ 2016” ДЗЗД – ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ […]

СУК в Биовет АД

Интегрис Лаб ще предостави консултански услуги за избор и внедряване на Система за управление на качеството (EQMS) в Биовет АД.

  • Page 2 of 3
  • 1
  • 2
  • 3